Gmina Kuźnia Raciborska

Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje
na temat projektu realizowanego
w Gminie Kuźnia Raciborska

Podstawowe informacje o projekcie

 

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie budowy 408 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: 

219 – instalacji fotowoltaicznych,
106 – instalacji solarnych,
13 – pomp ciepła powietrznych do c.w.u.,
45 – pomp ciepła powietrznych do c.o. i c.w.u.,
25 – kotłów na biomasę


Planowana łączna wartość wydatków to 8 119 413,24 zł, z czego 7 246 068,00 zł to wydatki kwalifikowalne w projekcie. W ramach wniosku Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w wysokości 6 159 157,80 zł.
Realizacja zaplanowanych działań ma na celu zwiększenie wykorzystania ekologicznej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz Pyłu PM10 w budynkach jednorodzinnych, a także zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przez budynki jednorodzinne.


Wskaźniki realizacji projektu:
1. Wskaźniki produktu
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1919,2726 t CO2/rok
2. Wskaźniki rezultatu
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,9568 MWe
 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych1,4727 MWt
 - Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 3284,55 MWht/rok
 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 834,47 MWhe/rok
 - Stopień redukcji PM 10 3,3187 t PM10/rok 

Aktualności


Informujemy, że dnia 23.02.2021 r. w Urzędach Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru Wykonawcy/Wykonawców w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Oferty wpłynęły do każdej z gmin. Ofernenci złożyli oferty na każdy rodzaj instalacji. Aktualnie trwa procedura sprawdzania złożonych dokumentów, która może potrwać ok 30-60 dni. Po weryfikacji ofert zostanie przekazana informacja o wyborze wybranych Wykonawców.

Oplikowano 13.05.2021 r.

Gmina Kuźnia Raciborska informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „ Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” zgodnie z art. 24aa u stawy PZP dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez:
  - dla części II Pompy ciepła FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
  - dla części III Kotły na biomasę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana dnia 28 kwietnia 2021 r.
Wykonawca dla części I Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne nie został jeszcze wybrany, aktualnie trwa ocena ofert.

Oplikowano 18.05.2021 r.

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”, na nieruchomościach objętych programem będą montowane urządzenia zgodnie z poniższymi parametrami: Producentem wszystkich urządzeń jest firma Galmet z Głubczyc:
1. Pompa ciepła c.o. i c.w.u – Galmet Airmax2 GT,
https://galmet.com.pl/pl/produkt/airmax2
2. Pompa ciepła c.w.u. – Galmet Basic 270,
https://galmet.com.pl/pl/produkt/basic
3. Kotły na pellet – Galmet Genesis Plus KPP.
https://galmet.com.pl/pl/produkt/kociol-z-podajnikiem-na-pellet-5-klasa-genesis-plus-kpp
Jednocześnie informujemy, iż w dniach 19-20 maj 2021 r. w godzinach 10:00 – 17:00, w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16, zapraszamy Mieszkańców do podpisywania aneksów do umów w zakresie kotłów na biomasę oraz pomp ciepła c.w.u. i c.o. +c.w.u. W zależności od mocy danej instalacji, która była podana w podpisanej umowie zależy typ zastosowanego urządzenia. W pierwszej kolejności firma wykonawcza musi dokonać aktualizacji audytów, następnie po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru zostanie potwierdzony termin montażu.

Oplikowano 18.05.2021 r.

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”, na nieruchomościach objętych programem będą montowane urządzenia zgodnie z poniższymi parametrami: Producentem wszystkich urządzeń jest firma Galmet z Głubczyc:
1. Pompa ciepła c.o. i c.w.u – Galmet Airmax2 GT,
https://galmet.com.pl/pl/produkt/airmax2
2. Pompa ciepła c.w.u. – Galmet Basic 270,
https://galmet.com.pl/pl/produkt/basic
3. Kotły na pellet – Galmet Genesis Plus KPP.
https://galmet.com.pl/pl/produkt/kociol-z-podajnikiem-na-pellet-5-klasa-genesis-plus-kpp
Jednocześnie informujemy, iż w dniach 19-20 maj 2021 r. w godzinach 10:00 – 17:00, w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16, zapraszamy Mieszkańców do podpisywania aneksów do umów w zakresie kotłów na biomasę oraz pomp ciepła c.w.u. i c.o. +c.w.u. W zależności od mocy danej instalacji, która była podana w podpisanej umowie zależy typ zastosowanego urządzenia. W pierwszej kolejności firma wykonawcza musi dokonać aktualizacji audytów, następnie po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru zostanie potwierdzony termin montażu.

Oplikowano 28.10.2021 r.

Informujemy, o możliwości składania reklamacji. Treści do pobrania znajdują się poniżej oraz w sekcji Dokumentacja w zakładce Reklamacja
Informacja na stronę - Zgłoszenie reklamacyjne po odbiorze
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Oplikowano 05.12.2021 r.

Proces realizacji inwestycji instalacji fotowoltaicznych - informacje dla mieszkańców uczesticzących w programie OZE znajdują się w poniższym linku:
https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/3349-proces-realizacji-inwestycji-realizowanych-w-ramach-przetargu-na-odnawialne-zrodla-energii-poprawa-srodowiska-naturalnego-na-terenie-gmin-partnerskich-tarnowskie-gory-gaszowice-jejkowice-lyski-krupski-mlyn-kuznia-raciborska-nedza-lelow-psary-sosnicowice-t
Proces realizacji montażu kolektorów słonecznych - informacje dla mieszkańców uczesticzących w programie OZE znajdują się w poniższym linku:
https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/3348-proces-realizacji-montazu-kolektorow-slonecznych

Opublikowano 12.12.2021 r.

POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROJEKTU

postep_rzeczowy_w_realizacji_projektu

Roboty dotyczące pomp ciepła oraz kotłów na biomasę są realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Gminę i Wykonawcę, z uwzględnieniem podpisanych aneksów. Prace dotyczące montażu instalacji kotłów na biomasę odebrano bez uwag. Dokonano odbioru częściowego (bez uwag) dla montażu pomp ciepła.

Dokumentacja

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1. Kto może wziąć udział w projekcie?

autor, Semper Power

W pierwszej kolejności w projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w I kwartale 2018 roku.
W razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału – ogłoszone zostały również nabory uzupełniające w Gminach. 

2. Czy mieszkańcy, którzy wpisali się na listę projektu w 2018 roku muszą zrobić to jeszcze raz?

autor, Semper Power

Nie. W tej chwili rozpoczął się proces ponownej weryfikacji listy – w najbliższym czasie pracownicy Urzędów Gmin skontaktują się ze znajdującymi się na niej osobami.

3. Kiedy będzie konieczne wniesienia wkładu własnego?

autor, Semper Power

Mieszkańcy będą wzywani do zapłaty bezpośrednio przed realizacją inwestycji.

4. Co z wykonanymi przez mieszkańców w 2018 roku audytami energetycznymi budynków?

autor, Semper Power

Wszystkie są nadal ważne – były i nadal są podstawą i warunkiem do udziału w projekcie.

Wsparcie techniczne

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Wsparcie techniczne

Krzysztof Lipka
e-mail: k.lipka@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Koordynator Projektu

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Zespół inspektorów Nadzoru

Koordynator Zespołu Inspektorów, Inspektor Nadzoru branży elektrycznej:
Inż. Ryszard Szymczak   600 005 329  przetargi.pmlodz@gmail.com
Inspektor Nadzoru branża elektryczna :
mgr inż. Stanisław Ball  502 402 249
Inspektor Nadzoru branża sanitarna :
mgr inż. Marek Pacholczyk  503 091 016  mepacholczyk@wp.pl
Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjno-budowalana :
mgr inż. Michał Żaglewski  535 507 480  zaglewski.michal1980@gmail.com

"Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs"